Konfidencialitātes politika


Mēs gūstam un apkopojam informāciju, kas ļautu piedāvāt Jūsu prasībām atbilstošus produktus vai pakalpojumus. Informācija tiek izmantota, lai sazinātos ar Jums saistībā ar produktu vai pakalpojumu nodrošināšanu, piemēram, nosūtot tieši Jums adresētu vēstuli vai e-pastu. Mēs varam sniegt Jums informāciju par īpašām iespējām, akcijām mūsu mājaslapā vai jebkādiem citiem mūsu piedāvātiem pakalpojumiem vai produktiem, kas mūsuprāt varētu Jūs interesēt. Informācija par Jums nekad netiks pārdota vai nodota nevienai trešajai pusei, uzņēmuma vai jebkādas citas iestādes mārketinga vai reklāmas nolūkā un netiks izpausta nevienai personai bez Jūsu piekrišanas, ja vien to nepieprasa likums vai tas ir nepieciešamas līgumsaistību izpildei.